NHA TRANG

Dendro Hotel

 • 90-92 Tran Phu, Loc Tho Ward, Nha Trang
Giá từ: 1.100.000 VNĐ

Novotel Hotel

 • 50 Tran Phu, Nha Trang
Giá từ: 2.320.000 VNĐ

Evason Ana Mandara Hotel

 • Tran Phu - Nha Trang
Giá từ: 5.470.000 VNĐ

The Light Hotel & Resort

 • 86B Tran Phu, Nha Trang, Khanh Hoa
Giá từ: 1.070.000 VNĐ

Yasaka Saigon Hotel

 • 18 Tran Phu, Nha Trang
Giá từ: 1.160.000 VNĐ

Green Hotel

 • 6 Hung Vuong, Nha Trang
Giá từ: 850.000 VNĐ

Olympic Hotel

 • 06-08 Phan Boi Chau, Nha Trang
Giá từ: 1.030.000 VNĐ

Hai Au Hotel

 • 03 Nguyen Chanh, Nha Trang
Giá từ: 750.000 VNĐ

Violet Hotel

 • 12 Biet Thu, Nha Trang
Giá từ: 760.000 VNĐ

Vien Dong Hotel

 • 01 Tran Hung Dao, Nha Trang
Giá từ: Contact

White Sand Doclet Resort

 • Ninh Hai, Ninh Hoa, Nha Trang
Giá từ: 2.010.000 VNĐ

Vinpearl Land Resort

 • 07 Tran Phu, Vinh Nguyen, Nha Trang
Giá từ: Contact

Diamond Bay Resort

 • Song Lo, Phuoc Ha, Phuoc Dong, Nha Trang
Giá từ: 2.310.000 VNĐ

Summer Hotel

 • 34C- D Nguyen Thien Thuat, Nha Trang
Giá từ: 1.410.000 VNĐ

Starlet Hotel

 • 32 – 34 Tue Tinh, Nha Trang
Giá từ: 1.000.000 VNĐ

Dendro Gold Hotel

 • 86/4 Tran Phu, Loc Tho Ward, Nha Trang
Giá từ: 1.250.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên