PHAN THIET

Golden Coast Resort & Spa

 • Tien An, Tien Thanh Phan Thiet
Giá từ: 1.225.000 VNĐ

Pandanus Resort

 • Quarter 5, Mui Ne, Phan Thiet
Giá từ: 1.780.000 VNĐ

Little Mui Ne

 • 10B Huynh Thuc Khang, Ham Tien, Phan Thiet
Giá từ: 1.470.000 VNĐ

Hoang Ngoc Beach Resort

 • 152 Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien, Phan Thiet
Giá từ: 1.760.000 VNĐ

Anantara Resort & Spa

 • 12A Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien, Phan Thiet
Giá từ: 3.670.000 VNĐ

Romana Resort

 • Km 8, Mui Ne, Phan Thiet
Giá từ: 1.400.000 VNĐ

The Pegasus Resort

 • Thuan Quy, Ham Thuan Nam, Binh Thuan
Giá từ: 900.000 VNĐ

Rock Water Bay Resort

 • Ke Ga, Tan Thanh, Ham Thuan Nam, Binh Thuan
Giá từ: 1.150.000 VNĐ

Dynasty Beach Resort

 • 140A Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien, Phan Thiet
Giá từ: 1.140.000 VNĐ

Tien Dat Mui Ne Resort

 • 94A Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien, Phan Thiet
Giá từ: 1.150.000 VNĐ

Lazi Beach Resort & Spa

 • Ly Thai To, Tan Tien, Lagi, Binh Thuan
Giá từ: 1.100.000 VNĐ

Canary Beach Resort

 • 60 Huynh Thuc Khang, Ham Tien, Phan Thiet
Giá từ: 1.210.000 VNĐ

Doi Su Resort

 • Thuan Quy, Ham Thuan Nam, Binh Thuan
Giá từ: 1.050.000 VNĐ

Vinh Suong Hotel & Resort

 • 46 Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien, Phan Thiet
Giá từ: 1.050.000 VNĐ

Hai Au Resort

 • 32 Huynh Thuc Khang – Mui Ne – Phan Thiet
Giá từ: 1.250.000 VNĐ

Sea Lion Beach Resort

 • 12 Nguyen Dinh Chieu, Ham Tien, Binh Thuan
Giá từ: 1.480.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên