TPHCM

Lavender Hotel

 • 208-210 Le Thanh Ton, Dist 1
Giá từ: 1.000.000 VNĐ

Asian Ruby Hotel

 • 26 Thi Sach, Ward Ben Nghe, Dist 1
Giá từ: 1.280.000 VNĐ

Queen Ann Hotel

 • 86-88 Bui Thi Xuan, Dist 1
Giá từ: 1.000.000 VNĐ

Que Huong 3 Hotel

 • 187 Pham Ngu Lao, Dist 1
Giá từ: 1.100.000 VNĐ

Que Huong 4 Hotel

 • 265 Pham Ngu Lao, Dist 1
Giá từ: 1.360.000 VNĐ

New Epoch Hotel

 • 120 Cach Mang Thang Tam, Dist 3
Giá từ: 950.000 VNĐ

Le Duy Hotel

 • 18-20 Nguyen Thi Nghia, Ward Ben Thanh, Dist 1
Giá từ: 1.000.000 VNĐ

Lan Lan 1 Hotel

 • 73-75 Thu Khoa Huan, Ward Ben Thanh, Dist 1
Giá từ: 1.300.000 VNĐ

Hong Vy Hotel

 • 20 Bui Thi Xuan, Ward Ben Thanh, Dist 1
Giá từ: 1.000.000 VNĐ

Northern Hotel

 • 11A Thi Sach, Dist 1
Giá từ: 1.550.000 VNĐ

Sanouva Hotel

 • 175-177 Ly Tu Trong, Ward Ben Thanh, Dist 1
Giá từ: 1.200.000 VNĐ

Kim Đo Hotel

 • 133 Nguyen Hue, Dist 1
Giá từ: 1.650.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên