SINGAPORE

Du Lịch Singapore: 3 ngày 2 đêm

  • 3 ngày 2 đêm
  • Phương tiện
  • 21, 24, 28, 31/3/2018__4, 7, 11, 14, 18, 21/4/2018
6.980.000 VNĐ

Singapore - Malaysia: 6 ngày 5 đêm

  • 6 ngày 5 đêm
  • Phương tiện
  • 24, 31/3/2018
10.590.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên