TOUR TẾT 2020

Singapore - Malaysia_Tết 2020

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • 30 Tết và Mùng 1 Tết
11.800.000 VNĐ

Singapore - Indonesia - Malaysia_Tết 2020

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2 Tết
14.800.000 VNĐ

Thái Lan_Tết 2020

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tết
10.900.000 VNĐ

SiemRiep - PhnomPenh_Tết 2020

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 1, 2, 3, 4, 6 Tết
4.950.000 VNĐ

Sihanouk - Bokor_Tết 2020

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 3, 4 Tết
5.550.000 VNĐ

Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Ô Trấn_Tết 2020

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2 Tết
19.990.000 VNĐ

Đài Loan - Đài Trung - Đài Bắc_Tết 2020

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2 Tết
18.990.000 VNĐ

Myanmar_Tết 2020

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 28/12/2019
13.990.000 VNĐ

Trương Gia Giới_Tết 2020

 • 4 ngày 3 đêm
 • Phương tiện
 • 29 Tết và Mùng 6 Tết
15.990.000 VNĐ

Trương Gia Giới_Tết 2020

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2 Tết
17.990.000 VNĐ

Đài Loan - Đài Trung - Cao Hùng - Đài Bắc_Tết 2020

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 3 Tết
18.990.000 VNĐ

Hàn Quốc_Tết 2020

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 2, 3, 4 Tết
25.490.000 VNĐ

Du Lịch NHẬT BẢN_Tết 2020

 • 5 ngày 4 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 1, 2 Tết
35.900.000 VNĐ

Cung Đường Vàng_Tết 2020

 • 6 ngày 5 đêm
 • Phương tiện
 • Mùng 1, 2 Tết
35.900.000 VNĐ

Đăng nhập thành viên